نام زیرنویس نسخه زیرنویس مترجم نویسنده
زیرنویس فیلم resident evil 5 retribution-All BluRay
All BluRay
------
admin
زیرنویس فیلم Resident Evil Damnation
admin
زیرنویس انیمیشن Resident Evil Degeneration
admin
زیرنویس فیلم Resident Evil 5 Retribution
admin
زیرنویس فیلم Resident Evil 4 Afterlife
admin
زیرنویس فیلم Resident Evil 3 Extinction
admin
زیرنویس فیلم Resident Evil 2 Apocalypse
admin
زیرنویس فیلم Resident Evil 1
admin
زیرنویس فارسی فیلم resident evil damnation 2012
DVDRip-720p
------
admin
زیرنویس فارسی فیلم resident evil retribution 2012
TS-TS 720p
------
admin